logopeda olsztyn

cennik

Wszystkie ceny podane są w polskich złotych. Cena dotyczy jednego dziecka. Wystawiamy paragony lub na życzenie faktury.

 • Konsultacja logopedyczna (do 90 min/powyżej):
  100/150 zł
 • Diagnoza logopedyczna (KOLD):
  220 zł
 • Ocena wielospecjalistyczna (KORP):

  250 zł

 • Profilaktyka logopedyczna :
  (30 min.)
  50 zł
 • Terapia logopedyczna :
  (30 min.)
  50 zł
 • Terapia logopedyczna :
  (do 50 min.)
  70 zł
 • Abonament miesięczny terapii logopedycznej::
  4 spotkania w miesiącu 30-50 min.
  220-250 zł
 • Abonament miesięczny terapii logopedycznej::
  8 spotkania w miesiącu 30-50 min.
  410-480 zł
 • Badania przesiewowe w żłobkach i przedszkolach:
  Czas oraz cena ustalana indywidualnie
  indywidualnie
 • Warsztaty dla rodziców (organizowane okresowo lub na życzenie):
  Czas oraz cena ustalana indywidualnie
  indywidualnie

Logopedia

 • Konsultacja logopedyczna :
  Do 90 min./powyżej
  100/140 zł
 • Konsultacja zaburzeń komunikacji (m.in. jąkanie, mutyzm, afazje) :
  60 min
  100 zł
 • Terapia zaburzeń komunikacji:
  60 min
  100 zł
 • Terapia logopedyczna (dyslalia):
  30 min
  50 zł
 • Terapia logopedyczna (dyslalia) - w pakiecie 4 zajęcia:
  30 min
  180 zł
 • Stymulacja rozwoju mowy (ORM, afazje):
  60 min
  80 zł
 • Stymulacja rozwoju mowy (ORM, afazje) - w pakiecie 4 zajęcia:
  45 min
  70 zł
 • Masaż logopedyczny przy prowadzonej terapii:
  5-10 min.
  10 zł

Psychologia

 • Konsultacja psychologiczna :
  6o min
  80 zł
 • Konsultacja problemów wychowawczych, emocjonalnych, rodzinnych:
  60 min
  80 zł
 • Konsultacja psychologiczna zaburzeń komunikacji (m.in. jąkanie, mutyzm, afazje):
  60 min
  80 zł
 • Terapia psychologiczna  :
  60 min
  80 zł
 • Badanie psychologiczne (m.in. testy rozwoju, badanie emocji):
  60-120 min
  150 zł
 • Badanie inteligencji dziecka (WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci):
  120 min
  250 zł

Diagnostyka i terapia wczesnodziecięca

 • Konsultacja rozwoju dziecka:
  60 MIN
  80 zł
 • Konsultacja psychologiczna rozwoju psychomotorycznego dziecka:
  45 min
  80 zł
 • Bilans rozwojowy (2,3,4,5,6 latka):
  60 min
  80 zł
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR):
  120 min
  250 zł
 • Konsultacja i instruktaż karmienia terapeutycznego:
  60 min
  80 zł

grafomotoryka

 • Zajęcia grafomotoryczne:
  45 min
  60 zł
 • Zajęcia grafomotoryczne - w pakiecie 4 zajęcia:
  45 min
  50 zł
 • Terapia dysgrafii:
  45 min
  60 zł

Terapia reki

 • Konsultacja do terapii ręki / zajęć grafomotorycznych (pedagog, terapeuta ręki, fizjoterapeuta) :
  45 min
  80 zł
 • Badanie lateralizacji (z opisem):
  30 min
  80 zł
 • Terapia ręki:
  45 min
  60 zł
 • Terapia ręki - w pakiecie 4 zajęcia:
  45 min
  50 zł
 • Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej:
  45 min
  70 zł
 • Rozwijanie sprawności manualnej z elementami integracji sensorycznej:
  45 min
  70 zł
 • Funkcjonalna terapia kończyny górnej z niedowładem:
  45 min
  70 zł
 • Terapia kompensacyjna funkcji kończyny górnej:
  45 min
  70 zł

Pedagogika

 • Konsultacja trudności szkolnych :
  60 min
  80 zł
 • Konsultacja gotowości szkolnej :
  60 min
  80 zł
 • Diagnoza gotowości szkolnej:
  90 min
  200 zł
 • Terapia pedagogiczna:
  45 min
  60 zł
 • Terapia pedagogiczna - w pakiecie 4 zajęcia:
  45 min
  50 zł
 • Zajęcia pedagogiczno-logopedyczne:
  45 min
  60 zł
 • Zajęcia pedagogiczno-logopedyczne - w pakiecie 4 zajęcia:
  45 min
  50 zł
 • Badanie pedagogiczne:
  60-120 min
  150 zł

opinie, dokumentacja, instruktaże

 • Informacja pisemna po konsultacji:
  40 zł
 • Opinia pisemna (diagnoza) po konsultacji/badaniu:
  80 zł
 • Wypis z dokumentacji:
  80 zł/m-c
 • Zajęcia z dzieckiem i rodzicem - instruktaż:
  60 min
  80 zł