W KRÓTKIEJ CHWILI ZMIENIA SIĘ WSZYSTKO

W KRÓTKIEJ CHWILI ZMIENIA SIĘ WSZYSTKO

Wszystko, aby było jak najlepiej

Nasz zespół tworzą eksperci, specjaliści z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej. Są to wieloletni pracownicy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Olsztynie, nauczyciele dyplomowani oraz egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Ściśle współpracujemy również z terapeutami integracji sensorycznej, psychologiem, ortoptykiem, pleoptykiem, fizjoterapeutą. Wszystko po to, by jak najlepiej rozwiązywać indywidualne problemy naszych pacjentów.

W CZYM POMAGAMY

zaburzenia mowy:

 • profilaktyka zaburzeń mowy

 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy i wad wymowy u dzieci i dorosłych
 • stymulacja rozwoju zdolności poznawczych oraz językowych dzieci i dorosłych
 • niepłynność mowy (terapia jąkania)
 • zaburzenia wymowy u osób dorosłych – po udarach mózgu

zaburzenia wymowy oraz logopedia:

 • wczesna interwencja logopedyczna
 • zaburzenia integracji sensorycznej w sferze oralnej (tzw. „dzieci niejadki”)
 • oferujemy innowacyjne metody pracy logopedycznej w zaburzeniach motoryki ustno – twarzowej,
 • masaże logopedyczne
 • oferujemy pomoc dzieciom i młodzieży z deficytami rozwojowymi, wadami wymowy oraz wynikającymi z nich trudnościami w nauce

Nasi podopieczni

Nasi mali pacjenci nie mówią wprost o swoich kłopotach. To do nas dorosłych należy dostrzeżenie symptomów. Najczęściej są to dolegliwości somatyczne takie jak bóle brzucha i wymioty, bóle głowy, bóle całego ciała, zgrzytanie zębami.

Jeśli obserwujemy u dziecka nawracające bóle w pierwszej kolejności trzeba skonsultować się z lekarzem, jednak po wykluczeniu przyczyn fizycznych powinniśmy poszuka

terapie

terapia dysfunkcji:

 • praca z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, słabosłyszącymi,

 • terapia ręki z elementami logopedii i arteterapii
 • zajęcia sensoplastyki

wsparcia uczniów zdolnych:

 • oferujemy specjalne programy edukacyjne dla uczniów zdolnych, chętnych do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności

DIAGNOZY

 • badanie testem KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • konsultacje logopedyczne – spotkania mające na celu rozpoznanie potrzeb i możliwości pacjenta, postawienie diagnozy – za pomocą standaryzowanych kart oceny KOLD lub KORP, ustalenie terapii
 • bezpłatne dni diagnozy logopedycznej

ZAJECIA i SZKOLENIA:

 • zajęcia z cyklu „Zabawa słowem” mające na celu rozwój słuchu fonematycznego dzieci
 • spotkania z rodzicami w ramach „Punktu konsultacji logopedycznych”
 • szkolenia z zakresu rozwoju mowy, wad wymowy, terapii skierowane do nauczycieli, rodziców
 • współpraca ze żłobkami, przedszkolami, szkołami – badania przesiewowe mowy
 • szkolenia dla placówek oświatowych (ofertę oraz listę szkoleń znajdą państwo na stronie: logosolsztyn.pl)

w krótkiej chwili zmienia się wszystko