JOANNA KILEŃSKA

Pedagog, nauczyciel, terapeuta.

Właścicielka gabinetów, magister edukacji wczesnoszkolnej, dyplomowany nauczyciel i logopeda, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, absolwentka „Kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą”.

Z wykształcenia i pasji – nauczyciel z ponad 28 – letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w szkole podstawowej, twórczyni licznych programów autorskich, realizatorka wielu nowatorskich projektów unijnych, lider ogólnopolskiego projektu „Szkoła Współpracy”.

Zawodowo współwłaściciel i dyrektor: Niepublicznego Żłobka, Przedszkola i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School, dyrektor Przedszkola Radość oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Art-sukces”.

KAMILA SKOWROŃSKA

Pedagog, nauczyciel, terapeuta i logopeda.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera”, Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych, Podyplomowych studiów w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, Podyplomowych Studiów Logopedycznych.Terapeuta ręki, logorytmik, posiada uprawnienia do narzędzi diagnostycznych takich jak KORP (standaryzowane narzędzie do diagnozy wielofunkcyjnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia), M-CHART-R/F (praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka) i TUW (Stosowanie Testu Uzdolnień Wielorakich w edukacji włączającej). Również nauczyciel i terapeuta w Niepublicznej Szkole Podstawowej Art School.

Martyna Orzechowska

logopeda
Nazywam się Martyna Orzechowska. Jestem absolwentką licencjackich studiów Pedagogika specjalna – terapia logopedyczna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów magisterskich – Logopedia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ponadto uzyskałam tytuł Terapeuty Ręki I i II stopnia. Dotychczasowe doświadczenie logopedyczne zdobyłam podczas specjalistycznych szkoleń, praktyk w: przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, prywatnym gabinecie logopedycznym oraz pracy w Warmińsko-Mazurskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Pragnę nadal rozwijać swoje zainteresowania z zakresu prewencji wad wymowy, kształtowania prawidłowej mowy i języka oraz usuwania zaburzeń mowy. Należy mieć na uwadze, że nieprawidłowa realizacja dźwięków mowy przyczynia się do zaburzenia funkcji oddechowych, połykania, powoduje nieprawidłową pozycję spoczynkową języka oraz wady zgryzu. Niezwykle istotne jest wczesne podjęcie działań terapeutycznych w celu zapewnienia dziecku optymalnego rozwoju.

Karolina Żbikowska

logopeda, nauczyciel.
Ukończyłam studia I stopnia z Logopedii oraz kontynuuję naukę na studiach magisterskich tego samego kierunku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Praca z dziećmi od zawsze była dla mnie ważna, pozwala mi wyrażać siebie, a ich uśmiech napędza mnie do dalszego działania. Od zawsze mam dobry kontakt z dziećmi, a w mojej pracy jest to najważniejsze. Zajęcia logopedyczne traktuję jako formę nauki poprzez zabawę.

Połączenie pasji z pracą to to, o czym zawsze marzyłam.

zawsze jesteśmy dla ciebie